zwierzęta mocy – surykatka

źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com/

Surykatka to gatunek afrykańskiego drapieżnego ssaka z rodziny mangustowatych, zamieszkujący głównie sawanny i półpustynne w Botswanie i Namibii, a także w południowo zachodniej Angoli i RPA. Wysmukłe, wysokie na około 25 – 35 cm surykatki doskonale przystosowały się do nieprzyjaznego terenu, na którym żyją. Zwierzątka te prowadzą dzienny tryb życia, zazwyczaj w stadach zajmujących określone terytorium. Liczące 20 –  40 osobników stado składa się zwykle z dwóch lub trzech grup rodzinnych. Surykatki mają bardzo silnie rozwinięte zachowania socjalne, a każdy członek grupy ma swoje zadania. Jedni pełnią rolę strażników, którzy w razie niebezpieczeństwa wydają odpowiedni do zagrożenia dźwięk alarmowy, na który stado reaguje stosownie do sytuacji. Inni członkowie szukają pożywienia, a jeszcze inni zajmują się kopaniem. Surykatki bowiem wykopują skomplikowaną sieć tuneli, z wieloma wejściami rozproszonymi na całym terytorium. Tam zakładają gniazda, śpią i znajdują schronienie przed drapieżnikami. Owo poczucie wspólnoty jest ich największą siłą. Bardzo troskliwie opiekują się młodymi ucząc je wszystkiego co potrzebne do życia. Np jak zabić i zjeść  jadowitego skorpiona. Opiekunki młodych bronią swoich podopiecznych często z narażeniem własnego życia. Mimo tych altruistycznych zachowań surykatki nierzadko zabijają młode innych członków swojej grupy lub z innych rodzin. Plemiona Zambii i Zimbabwe uważają surykatkę za anioła słońca chroniącego wsie przed ciemnymi energiami. Ponadto uważa się, iż zwierzątka te są w kontakcie ze światem elfów oraz duchami przyrody na danym terenie i przynoszą od nich przesłania. Symbolizują więzi rodzinne, ciekawość życia, uważność, wzajemne wsparcie oraz podział zadań.

źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com/

Wkraczając do naszego życia surykatka jako zwierzę mocy przede wszystkim przynosi nam w darze wzmocnienie i pomoc w uzdrowieniu naszych więzi rodzinnych. Zarówno tych związanych z naszym Rodem, jak w rodzinie, którą sami założyliśmy. Pojawiając się surykatka nie tylko jest wyraźnym znakiem na to, że podjęliśmy się zadania uzdrowienia genealogicznego, ale też obdarowuje nas całym swoim wsparciem i mocą, abyśmy mogli tego zadania dokonać. Oczyszczenie i uzdrowienie naszych rodowych korzeni, pomoże nie tylko nam samym ale także naszym przodkom jak i przyszłym pokoleniom. W polach morfogenetycznych naszych drzew genalogicznych znajdują się różne utrwalone wzorce. Niektóre z nich zdecydowanie nam nie służą i mogą mieć destrukcyjny wpływ. Dlatego też surykatka pomaga nam znaleźć sposoby, by dotrzeć do tych utrwalonych programów, uwolnić się od nich i co za tym idzie zmienić wzorce na lepsze. Takie uzdrowienie, niezaleźnie od tego jakimi metodami się ono dokona, z pewnością przyniesie pozytywne zmiany w naszym życiu, ale też jego efekty służyć będą całemu Rodowi.

Surykatka, która uwielbia się wygrzewać na słoneczku pokazuje nam jak podłączyć się do Źródła i zatankować nowe siły i energię. Czas odpoczynku i regeneracji zarówno naszych sił fizycznych jak i duchowych jest bardzo ważny. Pozwólmy sobie więc na te momenty, kiedy gdzieś w słonecznym miejscu będziemy mogli z błogością zanurzyć się w sobie. Pozwoli nam to nabrać więcej optymizmu i radości życia. Nie znaczy to jednak, że mamy jedynie leniuchować. Surykatka uczy nas raczej tutaj uważności. Obserwujmy uważnie to, co się dookoła nas dzieje. Podłączeni przy tym do energii światła i zanurzeni w nas samych,  wnet odkryjemy nowe połączenia, nowe szanse i ścieżki. W ten sposób surykatka uczy nas komunikowania się ze wrzechświatem i dostrzegania małych – wielkich cudów, którymi codziennie obdarowuje nas Życie. Bądźmy wdzięczni za to, co spotykamy na swej drodze. Wrzechświat dba o nas i obdarowuje nas tym, czego nasza dusza potrzebuje. Wszystko, co w danym momencie jest dla nas ważne i istotne, będzie nam dane. Trzeba tylko nauczyć się to zauważać. Zatem otwórzmy nasze oczy, uszy, serca i patrzmy, słuchajmy, a poczujemy.

No i wreszcie jest jeszcze coś niezwykle istotnego, o czym przypomina nam surykatka. Nie jesteśmy sami! Tak, nie jesteśmy sami. I dlatego nie musimy sami brać na siebie wszystkich zadań, nie musimy sami dokonywać wszystkiego w pojedynkę. Nikt z nas nie żyje w samotności. Każdy ma swoje miejsce i swoje zadania w wielkiej Całości. Zatem nie odbierajmy innym ich zadań, ucząc ich w ten sposób nieodpowiedzialności. Ustalmy, które zadania muszą być wykonane i przez kogo. Możemy służyć sobie wzajemnie pomocą, ale ważne jest by każdy miał swoją „działkę”, za którą będzie odpowiedzialny. Podział zadań jest z korzyścią dla wszystkich i przynosi też więcej wolnego czasu dla każdego. A więcej wolnego czasu to też więcej radości, więcej przyjemności i więcej Hakuna Matata.


ciemna strona: Surykatka wskazuje na brak harmonii, blokady i destrukcyjne wzorce w rodzie, strachliwość, zgryźliwość, podkopywanie dołków pod innymi, skłonność do wykorzystywania innych, zastygłość w starych rolach, sztywność, odrzucenie przez rodzinę.


źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com/

Jeśli surykatka jest twoim zwierzęciem mocy wtedy:
* Jesteś bardzo rodzinny i masz mocno rozwinięte poczucie wspólnoty. Więzi rodzinne i z przyjaciółmi są dla ciebie ważne i dlatego starasz się, by były one jak nabardziej harmonijne.
* Jesteś uważnym obserwatorem. Potrafisz wyłapać nadchodzące niebezpieczeństwa czy trudności i odpowiednio zareagować.
* Solidnie wykonujesz swoją pracę. Preferujesz zajęcia i prace zespołowe, z podziałem na obowiązki, gdzie każdy ma przydzielone swoje zadanie.
* Wiesz, iż oprócz pracy ważny jest też odpoczynek, dlatego nie szczędzisz sobie chwil kiedy po prostu możesz się zrelaksować i zatankować nową energię.
* Jesteś pogodny i optymistycznie nastawiony do życia. Potrafisz cieszyć się z drobnych spraw i doceniasz każdy dar jaki otrzymujesz.
* Kochasz lato i słońce.

źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com/

Surykatka obdarzy cię szczególnym wsparciem jeśli:
* Pracujesz nad uzdrawianiem relacji rodzinnych lub ogolnie nad uzdrawianiem rodu.
* Tworzysz i chcesz umocnić nowe wzorce.
* Jesteś przemęczony i potrzebujesz odpoczynku.
* Zapominasz o tym, że masz przy sobie bliskich i przyjaciół, którzy chętnie ci pomogą jeśli im tylko na to pozwolisz.
* Jesteś rozkojarzony i brak ci uważności.
* Czujesz się przybity, przytłoczony obowiązkami i problemami. Potrzebujesz zatankowania nowej dawki optymizmu i radosnej energii.


źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com/

ciekawostki:
* Próba oswojenia dorosłej surykatki często się nie udaje, bowiem zwierzęta bywają agresywne. Młode jednak są łagodne i łatwo się oswajają. Są potem wykorzystywane przez krajowców do tępienia gryzoni.
* Surykatki mają podwyższoną odporność na jad niektórych gatunków węży i skorpionów.
* Na żerowanie surykatki poświecają ok. 8 godzin dziennie. Wartownicy opiekujacy się potomstwem nie jedzą przez cały dzień.
* U niektórych samic pomagających samicy dominującej w wychowaniu młodych pojawia się laktacja, dzięki czemu też mogą je karmić.
* W przypadku walki lub obrony terytorium surykatki wykonują coś w rodzaju grupowego tańca wojennego: unoszą ogony i kopią piasek przednimi łapami.
* Symbolicznie surykatce przypisuje się: kolory – ochra, złoty, brązowy, szary, kamienie – unakit, tygrysie oko, jaspis pejzażowy.


Surykatka w moich obrazach