zwierzęta mocy – słoń

źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com

Słonie są wielkimi, silnymi, wzbudzającymi respekt ale też sympatię zwierzętami, czczonymi w wielu kulturach. Obecnie do rodziny słoni zaliczają się trzy gatunki: słoń afrykański, słoń afrykański leśny oraz słoń indyjski. Słoń afrykański jest największym żyjącym ssakiem lądowym. Najbardziej charakterystyczną cechą w wyglądzie słonia jest długa trąba. Służy ona służy do oddychania, wąchania, picia i „kąpieli” jak również do zbierania pożywienia i zrywania gałęzi z wyższych partii drzew. Wielkie uszy natomiast stanowią nie tylko narząd sluchu ale wykorzystywane są też do termoregulacji (chłodzenia). Samice i młode słonie żyją w stadzie pod przewodnictwem dorosłej samicy, z którą każdy z członków rodziny jest spokrewniony. W obrębie stada panuje ścisła hierarchia. Młode samce przeganiane są ze stada, kiedy tylko osiągną dojrzałość płciową. Zbierają się później, aby prowadzić życie w grupie kawalerów. Dorosłe samce żyją samotnie, dostęp do stada mają tylko przez krótki czas, kiedy samica znajduje się w okresie rui. Pokonując nawet olbrzymie odległości, stada nie oddalają się od wody. Słonie nie tylko piją chętnie, ale również uwielbiają się kąpać, najlepiej każdego wieczoru. Po kąpieli słonie obsypują swoją wilgotną skórę piaskiem. Powstała w ten sposób warstwa kurzu i błota pomaga im chronić się przed atakami gryzących owadów. Jeśli słonie stracą ze sobą kontakt wzrokowy w buszu, dają znać o sobie przy pomocy głębokich, chrapliwych odgłosów. Kiedy tylko słoń dostrzeże niebezpieczeństwo, informuje o tym swoich towarzyszy nagle milknąc. Długość życia słoni wynosi około 70 lat i już choćby dlatego w wielu krajach uchodzą one za symbol długowieczności. Ponadto sloń symbolizuje starożytną moc, lojalność, cierpliwość, usuwanie przeszkod, siłę oraz odpowiedzialność i zdecydowanie.

źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com

Jeśli jako zwierzę mocy słoń wkracza do naszego życia, przekazuje nam w darze wielką siłę i moc, ale też otwiera wrota do starożytnej mądrości Ziemi. Z jednej strony przynosi w darze krzepę i stabilność, z drugiej łagodność i wielką wrażliwość serca. Innymi słowy zaprasza nas niejako do królestwa olbrzymów i chce nam przekazać, iż nie zawsze duzi ludzie i zwierzęta są tymi najgroźniejszymi, a właśnie łagodnymi i o wielkim sercu.
Jako zwierzę mocy wskazuje sobą na ową wrażliwość, zdolność do współodczuwania i cierpliwość, by bardziej je w nas rozbudzić. Wyostrza nasze poczucie sprawiedliwości i porządku. Uczy nas szacunku do Życia i Miłości do każdego stworzenia. Przynosi nam w darze również bardzo wyostrzoną intuicję i połączenie ze Źródłem.

Zarówno w rzeczywistym jak i w duchowym świecie, słoń jest wspaniałym, dobrodusznym towarzyszem, zawsze gotowym do pomocy. Jego wielkie uszy niejako przekazują  nam dar umiejętności słuchania. Prawdziwego szczertego słuchania i rozumienia, a co za tym idzie współodczuwania i gotowości do wspierania i pomagania innym.

Wielka siła i moc niesie za sobą też wielką odpowiedzialność. Słoń jako zwierzę mocy przypomina nam zatem też o naszej współodpowiedzialności za wspólnotę w której żyjemy. Z jednej strony uczy nas łagodnego prowadzenia grupy, gdzie jednocześnie jesteśmy naturalną częścią tej wspólnoty. Dlatego też słoń obdarza nas tu cierpliwością, pewnego rodzaju stabilnością i wytrzymałością, byśmy nie poddawali się niepowodzeniom czy trudnościom. No i wreszcie umiłowaniem do pokoju, ale również wewnętrzną dyscypliną.

Słoń posiada bardzo dobrą pamięć, dlatego też jako zwierzę mocy jest nauczycielem uniwersalnej Mądrości, wiedzy. Z drugiej strony potrafi być niezwykle pamiętliwy.  Z usposobienia jest bardzo łagodny i kochający pokój, jednak gdy zajdzie taka potrzeba, słoń potrafi doskonale się obronić i biada temu, kto wtedy stanie mu na drodze.

Sloń swoją wielkością przypomina nam przede wszystkim o naszej wewnętrznej wielkości. Pokazuje nam byśmy łączyli to, co boskie z tym, co ziemskie i w ten sposób kroczyli naszą sćiezką, służąc przy tym starszym, młodszym, słabszym i wszystkim tym, którzy potrzebować będą naszego wsparcia. Służba ta nie jest jakimś obowiązkiem, ale naturalnym pragnieniem naszej duszy, nas samych. Dlatego też służąc innym, służymy sobie. A radość i miłość, która się dzieki niej narodzi będzie nam najlepszą nagrodą.


ciemna strona: Słoń wskazuje na ociężałość, niezdarność, lenistwo, pamiętliwość, utarte wzorce zachowań, nieumiejętność wyswobodzenia się z narzuconych pęt, poddawanie się tresurze, żarłoczność.


źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com

Jeśli słoń jest twoim zwierzęciem mocy wtedy:
* Jesteś niezwykle inteligenty i posiadasz duży głód wiedzy. Dlatego też chętnie przyswajasz nową dla ciebie wiedzę, zarówno przez różnego rodzaju szkolenia jak i doświadczenia, a także korzystając z doświadczeń innych. Wiedzę tę potrafisz zamienić na prawdziwą mądrość.
* Posiadasz dar łatwego rozwiązywania problemow. Wykorzystujesz do tego zarówno twoją wysoką inteligencję jak i wyostrzoną intuicję.
* Jesteś uważny i wrażliwy na innych, zawsze gotowym do pomocy.
* Dużą satysfakcję sprawia ci praca socjalna, dlatego też chętnie się angażujesz w te działania, które służą pomocą i wsparciem dla innych.
* Jesteś zmysłowy i namiętny. Posiadasz wysokie libido i potrafisz prawdziwie delektować się i cieszyć ze swojej seksualności.

źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com
źródło zdjęcia: https://wall.alphacoders.com

Słoń według horoskopu afrykańskiego patronuje urodzonym w dniach: 18 IV – 10 V.


Słoń w moich obrazach