zwierzęta mocy – ryś

265152_rys_zielen
źrodło zdjęcia: www.tapeciarnia.pl

Ryś jest kotem drapieżnym zamieszkującym Europę, Azję i Amerykę Północną. Do rodzaju tych kotów należą 4 gatunki: ryś euroazjatycki, ryś iberyjski, ryś kanadyjski i ryś rudy. Ryś ma bardzo dobrze rozwinięty zmysł słuchu i wzroku. Może się swobodnie poruszać nawet w całkowitych ciemnościach. Doskonały słuch zapewniają rysiowi gęsta sierść po bokach głowy i pędzelki na czubkach uszu, które wychwytują najcichsze szmery. Długie tylnie nogi, które są o 20 % dłuższe od przednich dają rysiowi doskonałą skoczność. Dodatkowymi atutami tego drapieżcy są szybkość, siła i zwinność. Poza okresem godów ryś jest samotnikiem zajmującym rozległe terytorium o powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych. Każdej nocy przemierza stałymi szlakami kilka lub kilkanaście kilometrów w poszukiwaniu pokarmu. Rzadko poluje z zasadzki. Wbrew utartym poglądom prawie nigdy nie czatuje na swą ofiarę na gałęzi, choć dobrze się wspina.
Ryś reprezentuje ukrytą inteligencję, promienna świetność kreatywnego wyobrażenia, inspirację twórczą. Symbolizuje też konieczność wywołaną przez los i uwolnienie od niej.

Jako zwierzę mocy ryś zaprasza nas do zajrzenia w nas samych, przypatrzenia się dokładnie naszemu wnętrzu i rozpoznania tego co jest, a czego nie ma. Pomaga nam przejrzeć wszystkie iluzje jakie sami sobie stworzyliśmy. Iluzje, które są nam ograniczeniem i kajdanami. Ryś pokazuje jak je rozpoznać, zweryfikować i uwolnić się od tych wszystkich ograniczeń w postaci naszych wierzeń, dogmatów, uwarunkowań, zachowań, potrzeb. I kiedy już się z nimi uporamy, będziemy mogli również dostrzec nowe możliwości, nowe przestrzenie. Ryś pomaga nam uaktywnić naszą własną kreatywność oraz rozbudza w nas jasnosłyszenie, tak abyśmy potrafili odbierać przesłania z duchowego świata. Obdarza nas umiejętnością rozpoznawania prawdziwego źródła każdej sprawy, dostrzegania możliwości i kreatywnego ich wykorzystywania. Tym samym wzmacnia nasze zaufanie do nas samych, naszych zmysłów i przede wszystkim do naszego własnego wewnętrznego prowadzenia.

Ryś jest nam również ochroną. Pomaga nam zachować czujność obdarzając nas umiejętnością rozpoznawania sygnałów i trudności oraz dostrzegania wszelkich drogowskazów i możliwości. Dodaje nam wytrzymałości i jeśli zajdzie taka potrzeba zdolności maskowania.  Przede wszystkim jednak uczy nas jak z pomocą naszej kreatywności i zdolności pochodzących przecież z poziomu duszy wziąć życie w swoje ręce i świadomie je kształtować.


ciemna strona: Ryś wskazuje na rabowanie energii, bycie w potrzebie, niepokój, brak współpracy, poczucie winy, brak równowagi między dawaniem i braniem, wewnętrzne trudności, poczucie samotności, czucie się nieswojo w towarzystwie innych, egocentryzm.