zwierzęta mocy – kaczka

autorką zdjęcia jest Joasia Zaremba

Kaczki to należąca do rodziny kaczkowatych, podrodzina średniej wielkości ptaków wodnych o stosunkowo krótkiej szyi. Zostały one podzielone na 8 rodzajów i obecnie żyje ich około 60 gatunków. Wiele z nich jest przepięknie ubarwionych. Kształt ciała kaczek nurkujących jest bardziej zaokrąglony  niż kaczek nienurkujących. Kacze stopy, błoniaste i szerokie, stworzone do pływania działają jak wiosła. Nie są za to wyposażone w zakończenia nerwowe czy naczynia krwionośne, dzięki czemu kaczki nie czują zimna w nogach nawet podczas pływania w lodowatej wodzie. Na lądzie z powodu swego kaczego chodu,  wyglądają na nieco nieporadne. Ptaki te są bardzo opiekuńcze. A tańcer godowe niektórych gatunkow mogą stanowić prawdziwe widowiska, jak w teatrze. Kaczki często żyją w pobliżu ludzi i z ludźmi, ofiarowując nam swoję energię w formie pożywienia, jaj i puchu. Kaczka jest ptakiem ofiarnym i poświęca się temu co najwyższe. W wielu kulturach odgrywa co prawda mało zauważalną, ale jednak ważna rolę. Uchodzi za symbol kosmicznego porządku, płodności i dobrobytu.

ciekawostki:
* Kaczki z wyjątkiem gatunków torpedówki, są świetnymi lotnikami. Niektóre gatunki kaczek latają z prędkością bliską 80km/h, a edredon zwyczajny z szybkością nawet do 110km/h.
* Kaczki, tylko połową mózgu. W zależności od tego, jaka jest pora dnia, raz pracuje lewa, a raz prawa strona. Dzięki temu jednocześnie mogą odpoczywać i czuwać nad swoim oraz stada bezpieczeństwem.
* Samice edredona niepokojone na początku inkubacji opuszczają gniazdo, a jaja spryskują wodnistym kałem.
* Kaczki z gatunku płaskonos mają ciekawy sposób żerowania. Robią to w parach, kręcąc się w kółko. W wyniku tego powstaje wir, który wyciąga na powierzchnię wody pokarm.
* Symbolicznie kaczce przypisuje się: kolory – czarny, szary, brązowy, czerwony, pomarańczowy, zielony, kamienie – jaspis, inne – Księżyc, Neptun, puch,jajo, nowe życie.

autorem zdjęcia jest Rysiek0007

Jako zwierzę mocy: Wpływając w kręgi naszego życia, kaczka przynosi nam w darze przede wszystkim emocjonalną równowagę. Pomaga nam tutaj przywrócić siłę naszego serca, naładować na nowo się jego mocą i spłukać z nas wszelkie szkodliwe emocje. Wzmacnia nasz system obronny, a co za tym idzie naszą własną zdolność uleczania. I tak jak potrafi ona od swoich piór odbić kropelki wody, tak i nas obdarowuje zdolnością odbijania od siebie wszelkich negatywnych energii, by nie mogły nas one wciągnąć, ani nas ranić.

Jako ptak potrafiący latać, a żyjący zarówno na ziemi, jak i na wodzie, kaczka uczy nas integrować te elementy, uczy nas powiązania ciała, umysłu i ducha. W ten sposób pomaga nam również odbierać przekazy z duchowego świata (powietrze), które docierają do nas w naszych snach (woda) i odpowiednio je interpretować, by mogły mieć wpływ na nasze życie (ziemia). Przynosi nam również ze sobą moc melodii i nowe tony. Tym samym uaktywnia nasze zdolności muzyczne, czy krasomówcze.

Przede wszystkim kaczka jednak niesie nam siłę klarownego odróżniania. Uczy nas szerszego spojrzenia na subtelne sprawy i powiązania. Pomaga nam dotrzeć do ukrytych nawet przyczyn, a co za tym idzie lepiej rozumieć skutki.  W ten sposób pomaga nam znaleźć sposoby uzdrowiania, a w ostateczności przywócić równowagę. Owa klarowność dotyczy jednak wszystkich plaszczyzn, również tych bardzo subtelnych i dlatego kaczka uczy nas też doskonałego rozróżniania pomiędzy faktem a iluzją, rzeczywistością a mają.

Jednak kaczka uczy nas przede wszystkim praktycznego wprowadzenia w życie sił serca. Wzmacnia przy tym naszą umiejętność słuchania samych siebie, jak i zaufania do życia, tak abyśmy potrafili lepiej zrozumieć nasze życiowe zadania i mogli wędrować naszą ścieżką w naszym własnym rytmie i tempie. Kaczka jako troskliwa matka obdarza nas siłą delikatności, wrażliwości, empati, emocjonalnego ciepła i otwartości na innych, a jednocześnie dodaje nam odwagi, co wzmacnia naszą zdolność do chronienia innych i opiekowania się innymi. Przy tym wszystkim uczy nas jednak pewnego dystansu, abyśmy pomagając czy opiekując się innymi, zachowali własną wewnętrzną równowagę.


Ze strony cienia: Kaczka wskazuje na lekceważenie, odtrącenie, nieżyczliwość. Może zdarza nam się odtrącać innych, bo z takich czy innych powodow zwyczajnie uważamy ich za gorszych? Nieżyczliwośc może się też objawiać tutaj jako plotkowanie czy klamstwa. Dodatkowym aspektem cienia jest przecenianie wlasnych sił oraz sklonność do wyolbrzymiania. Kaczka wzywa nas do przyjrzenia się tutaj naszemu cieniu, otoczenia go naszą uważnością ale i delikatonością.  A potem zaprasza nas do działania, abyśmy na nowo uzyskali równowagę i promieniowali harmonią.


autorem zdjęcia jest Jan Leśniewski

Jeśli kaczka jest twoim zwierzęciem mocy wtedy:
* Jesteś wrażliwy, troskliwy, opiekuńczy i otwarty na innych.
* Potrafisz zachować emocjonalną równowagę. W sytuacjach kiedy pojawiają się silne emocje, zwłaszcza te negatywne, wiesz jak dzięki sile swojego serca szybko się uzdrowić.
* Masz dobrze wykształconą zdolność rozróżniania. Potrafisz wyłapywać wszelkie niuanse i powiązania.
* Masz dar jasnego śnienia i talenty muzyczne lub krasomówcze.


źrodło zdjęcia: https://alphacoders.com/

Kaczka obdarzy cię szczególnym wsparciem jeśli:
* Czujesz się w jakieś relacji niepewnie, może nawet w zagrożeniu i chciałbyś nie tylko nauczyć się bardziej swobodnie w niej poruszać, ale ogólnie nabrać większego zaufania do swojej intuicji i do życia.
* Jesteś bardzo wrażliwy i dajesz się ponieść emocjom, a chciałbyś nauczyć się nieco większego dystansu oraz lepszego obchodzenia się ze swoimi emocjami.
* Znajdujesz się w sytuacji, która wymaga od ciebie podjęcia jakieś decyzji i pragniesz jak najlepiej się rozeznać we wszystkich jej niuansach, aby twój wybor był najlepszy zarówno dla ciebie, jak i dla wszystkich, których dotyczy.
* Masz problemy w jakieś relacji, czy to z partnerem/ką, przyjaciółmi czy w jakieś innej i pragniesz je rozwiązać łagodnie, pokojowo i tak, by było jak najlepiej dla wszystkich.


Kaczka w moich obrazach