zwierzęta mocy – flaming

źródło zdjęcia: https://www.tapeciarnia.pl/

Flamingi to duże ptaki bradzące zamieszkujące wyspowo strefę klimatów ciepłych i gorących całego świata poza Australią. Ich środowisko życia stanowią głównie jeziora o różnym stopniu zasolenia, laguny i ujścia rzek. Ciekawostką jest tutaj fakt, iż co prawda preferują one regiony ciepłe czy nawet tropikalne, ale doskonale dają sobie też radę w Andach na Altiplano, gdzie spędzają zimy z temperaturami nawet do -30 stopni. Charakterystyczna dla falmingów jest ich długa, wysmukła szyja w kształcie litery S, duży, gruby zakrzywiony do dołu dziób oraz piękne, różowe upierzenie. Tak naprawdę flamingi mają barwę białą lub szarą. Nie są z natury różowe. Ich kolor wynika z dużego stężenia czerwonego barwnika w pożywieniu. Flamingi to przede wszystkim filtratorzy, żerujący za dnia i w nocy. Ptaki te z mułu odfiltrowują mikroskopijne sinice i okrzemki, gatunki większe – larwy owadów, skorupiaki i inne bezkręgowce.
Flamingi są zwierzętami stadnymi. Dzięki swojej wysokości łatwo dostrzegają drapieżnika i zaczynają wtedy głośno alarmować inne osobniki. Jedno stado flamingów liczy sobie nawet kilkaset i więcej par. Ptaki te łączą się w pary i są sobie wierne z reguły przez całe życie, jednak w najbardziej licznych koloniach zdarza się, iż zmieniają partnerów. Oba ptaki z pary budują kopulaste gniazdo z mułu i resztek roślinnych, w którym składane są jedno lub dwa jaja. Pisklęta karmione są wydzieliną z wola, co cechuje jedynie flamingi i gołębiowe. Po opuszczeniu gniazd łączą się w swego rodzaju „żłobki”, którymi opiekują się dorosłe flamingi. Mimo to rodzice rozpoznają i karmią nadal swoje młode jeszcze przez parę tygodni. Młode flamingi są szare, a docelowych barw nabierają zwykle po około 2 latach od narodzin.
Flamingi od dawna zwracały uwagę człowieka. Te zamieszkujące tzw. Stary Świat uważane były za ucieleśnienie egipskiego boga Ra. Na Bahama ptaki te mają status ptaka narodowego. W wielu południowych kulturach flamingi ze względu na swój kolor są nazywane ognistymi ptakami. Symbolizują ogień miłości i właśnie jako posłańcy uniwersalnej miłości są postrzegane.

ciekawostki:
* Flamingi nie są z natury różowe, tylko białe czy nawet szare. Ich różowy kolor wynika ze stężenia dużej ilości barwnika karotenoidu, jaki wraz z pożywieniem przyswajają wraz z glonami, które go zawierają.
* Flamingi ciemnieją przed okresem godowym, by w jego szczytowym momencie osiągnąć największe nasycenie różu. Pod ich ogonem znajduje się gruczoł, z którego olej zwierzęta przed okresem godowym rozprowadzają dziobem po całym ciele. Można powiedzieć iż stosują swego rodzaju makijaż, by porpawić swoją atrakcyjność dla płci przeciwnej.
* Flamingi stoją bardzo często na jednej nodze. W wodzie ciało wychładza się szybciej. Jeżeli obie nogi są zanurzone, ptaki tracą więcej ciepła. Flamingi co pewien czas zmieniają nogę, na której stoją, by uniknąć nadmiernego wyziębienia jednej kończyny.
* Symbolicznie flamingowi przypisuje się: kolory – różowy, kamienie – kwarc różowy.
* Flaming według horoskopu afrykańskiego patronuje urodzonym w dniach 8 VI – 1 VII.


źródło zdjęcia: https://www.tapeciarnia.pl/

Jako zwierzę mocy: Wlatując do naszego życia flaming przynosi nam w darze siłę Miłości. Zaprasza nas do tego, byśmy skoncentrowali się na naszym sercu i otwarli go na miłość nieznającą żadnych granic. Miłość, która obejmuje swoim zasięgiem nie tylko drugiego człowieka, ale wszelkie stworzenie. Jednakże by mogło się to stać, najpierw trzeba nam nauczyć się kochać samych siebie. Bez miłości do samego siebie trudno jest kochać kogoś innego. Możemy bowiem dać tylko to, co już mamy. Odkryjmy zatem na nowo wraz z flamingiem prawdę naszego serca, miłość do nas samych, która zaprowadzi nas również do miłości do całej natury i każdego człowieka. To rozszerzenie pola serca często nie jest wcale takie proste. Wszyscy bowiem mamy wciąż skłonności do osądzania samych siebie. Zwłaszcza gdy pracujemy nad sobą i wydaje nam się, iż tego nie powinniśmy już robić, albo tamtego, to kiedy zdarzy nam się jeszcze, że wrócimy do jakiegoś starego zachowania, to gdzieś tam w nas odzywa się wewnętrzny krytyk. Może nawet czujemy się winni, nic niewarci.  Flaming uczy nas abyśmy podchodzili z łagodnością do siebie. Byśmy uczyli się kochać siebie nie tylko wtedy kiedy jesteśmy wspaniali i udaje nam się kroczyć tą ścieżką, którą wybraliśmy, ale również wtedy gdy popełniamy blędy, gdy upadamy, gubimy się. Wtedy tym bardziej potrzebujemy Miłości i to właśnie my sami możemy najpiękniej ją sobie dać. Nie jest łatwo nauczyć się tego, ale jeśli tylko się na to otworzymy, flaming będzie nas wspierał  w tym procesie. Krok po kroku, aż dostrzeżemy Miłość we wszystkich.

Patrząc z poziomu Ducha możemy zrozumieć, iż nie ma katów i ofiar, są jedynie kontrakty dusz, a wszystko służy naszemu duchowemu rozwojowi. Flaming pomaga nam zwiększyć naszą wrażliwość na innych, rozszerzyć perspektywę naszego postrzegania oraz oczyszczać się z dawnych zranień i szybko dochodzić do siebie dzięki sile Miłości i otwartości naszego serca. Ta siła bowiem ma w sobie ogromną Moc i jest najpotężniejszą magią we Wrzechświecie.
Flaming wzmacnia w nas tę siłę miłości. Możemy tego nie wiedzieć, albo nie zdawać sobie z tego sprawy, ale powoduje to również, że wzrasta ona w każdym człowieku, którego i my spotykamy na naszej drodze. Miłość bowiem chce się uzewnętrznić, by zataczać jak najszersze kręgi i pomaga nam uaktywnić nasze zdolności, abyśmy mogli prawdziwie wyrażać samych siebie.
Flaming obdarza nas przy tym zdolnością dostrzegania nie tylko własnych umiejętności i talentów, ale także uaktywniania potencjału w innych. Tym samym poprzez nas obdarowuje też naszych bliskich, przyjaciół i wszystkich tych, których spotykamy na naszej życiowej ścieżce.

Ponadto flaming łączy nas również z Księgą Wszechwiedzy obdarzając nas darem jasnorozumienia i jasnoczucia. Wiemy coś, nawet nie wiedząc skąd, ale po prostu wiemy. Jednocześnie jako ptak potrafiący stać na jednej nodze, przekazuje nam dar wewnętrznego spokoju i równowagi. Uczy nas widzenia we wszystkim pozytywnych stron, niezależnie od sytuacji, a co za tym idzie nie tracenia głowy, denerwowania się czy panikowania.  Pokazuje nam jak przefiltrować owe energie, które do nas docierają i w każdym zdarzeniu, każdym spotkaniu odkryć jakiś skarb. Wszystko bowiem jest dla nas szansą na to, byśmy mogli bardziej wzrastać i bardziej kochać. Jedynie od nas zależy czy będziemy chcieli te szanse dostrzegać i przyjąć je jako dar.

No i wreszcie flaming przypomina nam też o naszym wewnętrznym dziecku. Jako ptak związany z wodą o różnym stopniu zasolenia, pragnie pomóc na uleczyć dawne zranienia, poczucie krzywdy, ból odrzucenia, żal oraz te wszystkie emocje, które powodowały w nas smutek i łzy. Pomaga nam dotrzeć do ukrytych przyczyn, zrozumieć skutki i uwolnić blokady. W ten sposób przywraca nam kontakt z naszym wewnętrzym dzieckiem, pomaga nam je otoczyć opieką i miłością,  wzmacnia siłę naszego serca i potęgę łagodności.


Ze strony cienia: Flaming wskazuje na miłość na pokaz, wyniosłość i / lub lęk przed siłą miłości i przez to brak otwartości na nią. Być może zostaliśmy w przeszłości mocno zranienieni przez kogoś, kogo kochaliśmy i z lęku przed ponownym zranieniem boimy sie teraz zaangażowania? Trzymamy milość na dystans i uciekamy od niej? A może dawne rany spowodowały, iż jesteśmy jak zamrożeni, iż nie potrafimy prawdziwie otworzyć naszego serca. Chcielibyśmy by bylo inaczej, ale nie potrafimy zburzyć muru jaki zbudowaliśmy w swoim sercu? A może zdarza nam się zwyczajnie wykorzystywać czyjąś miłość do nas i nawet tego nie zauważamy? Flaming prosi nas byśmy się przyjrzeli temu wszystkiemu co tu się może pojawiać i – bez osądzania siebie – podarowali sobie więcej miłości. Naszej miłości. Bo im bardziej będziemy potrafili sami kochać siebie, tym bardziej będziemy kochali innych i cały świat.


źródło zdjęcia: https://www.tapeciarnia.pl/

Jeśli flaming jest twoim zwierzęciem mocy wtedy:
* Jesteś wrażliwy, troskliwy, opiekuńczy i otwarty na innych. Kochasz cały świat i w życiu kierujesz się sercem.
* Potrafisz zachować emocjonalną równowagę. W sytuacjach kiedy pojawiają się silne emocje, zwłaszcza te negatywne, wiesz jak dzięki sile swojego serca szybko się uzdrowić.
* Posiadasz silną intuicję oraz zdolność jasnorozumienia i jasnoczucia i dzięki temu po prostu wiesz wszystko najlepiej.
* Nawet jeśli nie jesteś tego świadomy, pomagasz w uaktywnianiu potencjału innych.


źródło zdjęcia: https://www.tapeciarnia.pl/

Flaming obdarzy cię szczególnym wsparciem jeśli:
* Chcesz wreszcie zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, przytulić je, zrozumieć i dzieki temu uleczyć dawne smutki i rany.
* Masz skłonność do patrzenia na życie z negatywnej strony i pragniesz nabrać więcej optymizmu oraz nauczyć się dostrzegać piękna we wszystkim co jest.
* Masz wciąż problemy z kochaniem samego siebie i bardzo pragniesz na nowo się tego nauczyć.
* Jest ci trudno uzewnętrzniać twoje uczucia lub robisz to sztucznie, na pokaz i chcialbyś to zmienić tak, by plynęło to naturalnie ze szczerości serca.


Flaming w moich obrazach