zwierzęta mocy – kim one są?

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Właściwie życie człowieka zawsze splatało się z życiem zwierząt. I chociaż dziś w naszym cywilizowanym świecie niewiele się mówi o duchowej płaszczyźnie tej naszej ludzko-zwierzęcej kooegzystencji, to jednak jest to prastara szamańska wiedza, obecna w wielu kulturach na całym świecie.

Nie chcę się tu rozwodzić ani o szamaniźmie jako takim, ani o tej jego części związanej ze zwierzętami. Bo tak naprawdę wcale nie trzeba być szamanem by spotkać swoje zwierzę mocy, czy swój totem. By nawiązać z nim kontakt, uczyć  się od niego i pozwolić mu nas prowadzić. Wcale nie trzeba być szamanem, by uczyć się od każdego napotkanego zwierzęcia i w każdym takim spotkaniu odkryć dla nas jakiś skarb. Jedyne co trzeba to otworzyć się na owe duchowe spotkania. Wyrazić naszą ku temu gotowość i akceptację. A wtedy nasze zwierzęta mocy, które przecież chcą nas wspierać i nam pomagać, z pewnością w taki czy inny sposób wkroczą do naszego życia.

Kim jednak one są?

Hmmm…. Wytłumaczę to tak, jak sama intuicyjnie to pojmuję. Każdy z nas jeszcze przed urodzeniem wybiera sam dla siebie warunki dla kolejnego życia. Nasza dusza przychodzi tu bowiem w jakimś celu, po to byśmy mogli się duchowo rozwijać, wzrastać, urzeczywistniać się. To my sami jeszcze przed urodzeniem wybieramy warunki, rodziców i niejako płaszczyznę, nad którą chcemy w tej danej inkarnacji pracować, którą chcemy rozwinąć. Innymi słowy wkraczając do danego życia, niejako wybieramy sami dla siebie trudności, problemy i lekcje, jakie chcemy przerobić. I żeby nam było łatwiej dostajemy takiego duchowego przewodnika w postaci naszego zwierzęcia mocy, naszego zwierzęcego totemu. Nie jest to jakaś tam odrębna duchowa istota nie wiadomo skąd, ale niejako część naszej własnej duszy, która w takiej formie jest przy nas od naszego urodzenia,  przez całą naszą inkarnację. Każde zwierzę ma nieco inną moc i dlatego na daną inkarnację nasza dusza daje nam za towarzysza taki zwierzęcy totem, którego moc najbardziej nam będzie w tym danym życiu pomocna, najlepiej będzie nam służyć. Mówi się, że to nie my wybieramy nasze zwierzę mocy, a ono wybiera nas. Znaczy to tyle, że nie wybieramy swojego zwierzęcia mocy z naszego poziomu ludzkiego umysłu, a już prędzej nasza dusza wybrała je dla nas na tę inkarnację. Bo nasz totem, nasze zwierzę mocy jest częścią naszej duszy.

Kiedy już idziemy dzielnie przez życie (albo i mniej dzielnie), to oczywiście zmagamy się z różnego rodzaju problemami, dostajemy różne lekcje do przerobienia. I by nam było na danym etapie łatwiej, duchowy świat ssyła nam wsparcie. Mamy przy sobie całe zastępy duchowych pomocników i opiekunów. Są to Anioly, nasi duchowi Przewodnicy, Mistrzowie Wzniesieni, nasi przodkowie czy też duchy natury. Jedną z form takiego wsparcia są również zsyłane do nas wszelkie pomocnicze zwierzęta mocy. Pamiętajmy o tym, że każde zwierzę jest zwierzęciem posiadającym nieco inną moc, jakieś szczególne właściwości. Dlatego też w różnych etapach naszej życiowej drogi zwierzęta te wkraczają do naszego życia po to właśnie, by w tym danym okresie obok naszego głównego zwierzęcego totemu, przynieść sobą nam przesłanie, jakieś wyraźniejsze wskazówki, pomoc. Mogą one nam towarzyszć przez jakiś krótszy czy dłuższy okres czasu, mogą wracać, mogą odwiedzać nas w snach i wizjach, czy też całkiem realnie wkraczać do naszego realnego życia, ale zawsze chcą swoją obecnością nam o czymś istotnym przypomnieć, powiedzieć, nas wesprzeć. I jeśli nauczymy się je zauważać, zwracać naszą uwagę na nie, nauczymy się uważności i otworzymy na te zwierzęce przekazy, to nasze życie bardzo szybko nabierze lekkości, radości, nowego blasku i nowych barw.