zwierzęta mocy – flaming

źródło zdjęcia: www.tapeciarnia.pl

Flamingi to duże ptaki bradzące zamieszkujące wyspowo strefę klimatów ciepłych i gorących całego świata poza Australią. Ich środowisko życia stanowią głównie jeziora o różnym stopniu zasolenia, laguny i ujścia rzek. Ciekawostką jest tutaj fakt, iż co prawda preferują one regiony ciepłe czy nawet tropikalne, ale doskonale dają sobie też radę w Andach na Altiplano, gdzie spędzają zimy z temperaturami nawet do -30 stopni. Charakterystyczna dla falmingów jest ich długa, wysmukła szyja w kształcie litery S, duży, gruby zakrzywiony do dołu dziób oraz piękne, różowe upierzenie. Tak naprawdę flamingi mają barwę białą lub szarą. Nie są z natury różowe. Ich kolor wynika z dużego stężenia czerwonego barwnika w pożywieniu.
Flamingi są zwierzętami stadnymi. Dzięki swojej wysokości łatwo dostrzegają drapieżnika i zaczynają wtedy głośno alarmować inne osobniki. Jedno stado flamingów liczy sobie nawet kilkaset i więcej par. Ptaki te łączą się w pary i są sobie wierne z reguły przez całe życie, jednak w najbardziej licznych koloniach zdarza się, iż zmieniają partnerów. Oba ptaki z pary budują kopulaste gniazdo z mułu i resztek roślinnych, w którym składane są jedno lub dwa jaja. Pisklęta karmione są wydzieliną z wola, co cechuje jedynie flamingi i gołębiowe. Po opuszczeniu gniazd łączą się w swego rodzaju „żłobki”, którymi opiekują się dorosłe flamingi. Mimo to rodzice rozpoznają i karmią nadal swoje młode jeszcze przez parę tygodni. Młode flamingi są szare, a docelowych barw nabierają zwykle po około 2 latach od narodzin.
Flamingi od dawna zwracały uwagę człowieka. Te zamieszkujące tzw. Stary Świat uważane były za ucieleśnienie egipskiego boga Ra. Na Bahama ptaki te mają status ptaka narodowego. W wielu południowych kulturach flamingi ze względu na swój kolor są nazywane ognistymi ptakami. Symbolizują ogień miłości i właśnie jako posłańcy uniwersalnej miłości są postrzegane.

źródło zdjęcia: www.tapeciarnia.pl

Wlatując do naszego życia flaming jako zwierzę mocy przynosi nam w darze siłę Miłości. Zaprasza nas do tego, byśmy skoncentrowali się na naszym sercu i otwarli go na miłość nieznającą żadnych granic. Miłość, która obejmuje swoim zasięgiem nie tylko drugiego człowieka ale wszelkie stworzenie. Odkryjmy na nowo wraz z flamingiem prawdę naszego serca, miłość do nas samych i wreszcie miłość do całej natury i każdego człowieka. Flaming uczy nas dostrzegania Uniwersalnej Miłości we wszystkich. Patrząc z poziomu Ducha możemy zrozumieć, iż nie ma katów i ofiar, są jedynie kontrakty dusz, a wszystko służy naszemu duchowemu rozwojowi. Flaming pomaga nam zwiększyć naszą wrażliwość na innych, rozszerzyć perspektywę naszego postrzegania oraz oczyszczać się z dawnych zranień i szybko dochodzić do siebie dzięki sile Miłości i otwartości naszego serca. Ta siła bowiem ma w sobie ogromną Moc i jest najpotężniejszą magią we Wrzechświecie.
Flaming przekazuje nam nową szatę serca, a wraz z nią wzmacnia w nas siłę miłości. Możemy tego nie wiedzieć, albo nie zdawać sobie z tego sprawy, ale powoduje to również, że wzrasta ona w każdym człowieku, którego i my spotykamy na naszej drodze. Miłość bowiem chce się uzewnętrznić, by zataczać jak najszersze kręgi i pomaga nam uaktywnić nasze zdolności, abyśmy mogli prawdziwie wyrażać samych siebie.
Flaming obdarza nas przy tym zdolnością dostrzegania nie tylko własnych umiejętności i talentów, ale także uaktywniania potencjału w innych. Tym samym poprzez nas obdarowuje też naszych bliskich, przyjaciół i wszystkich tych, których spotykamy na naszej życiowej ścieżce.

Flaming łączy nas również z Księgą Wrzechwiedzy. Tym samym obdarza nas darem jasnorozumienia i jasnoczucia. Wiemy coś, nawet nie wiedząc skąd, ale po prostu wiemy. Jednocześnie jako ptak potrafiący stać na jednej nodze, flaming przekazuje nam dar wewnętrznego spokoju i równowagi. Uczy nas widzenia we wszystkim pozytywnych stron niezależnie od sytuacji, a co za tym idzie nie tracenia głowy, denerwowania się czy panikowania.  Pokazuje nam jak przefiltrować owe energie, które do nas docierają i w każdym zdarzeniu, każdym spotkaniu odkryć jakiś skarb. Wszystko bowiem jest dla nas szansą na to, byśmy mogli bardziej wzrastać. Jedynie od nas zależy czy będziemy chcieli te szanse dostrzegać i przyjąć je jako dar.

No i wreszcie flaming przypomina nam o naszym wewnętrznym dziecku. Jako ptak związany z wodą o różnym stopniu zasolenia, pragnie pomóc na uleczyć dawne zranienia, poczucie krzywdy, ból odrzucenia, żal oraz te wszystkie emocje, które powodowały w nas smutek i łzy. Pomaga nam dotrzeć do ukrytych przyczyn, zrozumieć skutki i uwolnić blokady. W ten sposób przywraca nam kontakt z naszym wewnętrzym dzieckiem, pomaga nam je otoczyć opieką i miłością,  wzmacnia siłę naszego serca i potęgę łagodnosci.


ciemna strona: Flaming wskazuje na miłość na pokaz, wyniosłość.


źródło zdjęcia: www.tapeciarnia.pl

Jeśli flaming jest twoim zwierzęciem mocy wtedy:
* Jesteś wrażliwy, troskliwy, opiekuńczy i otwarty na innych. Kochasz cały świat i w życiu kierujesz się sercem.
* Potrafisz zachować emocjonalną równowagę. W sytuacjach kiedy pojawiają się silne emocje, zwłaszcza te negatywne, wiesz jak dzięki sile swojego serca szybko się uzdrowić.
* Posiadasz silną intuicję oraz zdolność jasnorozumienia i jasnoczucia i dzięki temu po prostu wiesz wszystko najlepiej.
* Nawet jeśli nie jesteś tego świadomy, pomagasz w uaktywnianiu potencjału innych.

źródło zdjęcia: www.tapeciarnia.pl

Flaming według horoskopu afrykańskiego patronuje urodzonym w dniach 8 VI – 1 VII.


Flaming w moich obrazach