zwierzęta mocy – kaczka

autorką zdjęcia jest Joasia Zaremba

Kaczki to należąca do rodziny kaczkowatych, podrodzina średniej wielkości ptaków wodnych o stosunkowo krótkiej szyi. Zostały one podzielone na 8 rodzajów i obecnie żyje ich około 60 gatunków. Wiele z nich jest przepieknie ubarwionych. Kształt ciała kaczek nurkujących jest bardziej zaokrąglony  niż kaczek nienurkujących. Kacze stopy, błoniaste i szerokie, stworzone do pływania działają jak wiosła. Nie są za to wyposażone w zakończenia nerwowe czy naczynia krwionośne, dzięki czemu kaczki nie czują zimna w nogach nawet podczas pływania w lodowatej wodzie. Ptaki te, z wyjątkiem gatunków torpedówki, są też świetnymi lotnikami. Niektóre gatunki kaczek latają z prędkością bliską 80km/h, a edredon zwyczajny  z szybkością nawet do 110km/h.  Na lądzie z powodu swego kaczego chodu,  wyglądają na nieco nieporadne. Ptaki te są bardzo opiekuńcze. A tańcer godowe niektórych gatunkow mogą stanowić prawdziwe widowiska, jak w teatrze. Kaczki często żyją w pobliżu ludzi i z ludźmi, ofiarowując nam swoję energię w formie pożywienia, jaj i puchu. Kaczka jest ptakiem ofiarnym i poświęca się temu co najwyższe. W wielu kulturach odgrywa co prawda mało zauważalną, ale jednak ważna rolę. Uchodzi za symbol kosmicznego porządku, płodności i dobrobytu.

autorem zdjęcia jest Rysiek0007

Wpływając w kręgi naszego życia, kaczka jako zwierzę mocy przynosi nam w darze przede wszystkim emocjonalną równowagę. Pomaga nam tutaj przywrócić siłę naszego serca, naładować na nowo się jego mocą  i spłukać z nas wszelkie szkodliwe emocje. Wzmacnia nasz system obronny, a co za tym idzie naszą własną zdolność uleczania. I tak jak potrafi ona od swoich piór odbić kropelki wody, tak i nas obdarowuje zdolnością odbijania od siebie wszelkich negatywnych energii, by nie mogły nas one wciągnąć, ani nas ranić.

Jako ptak potrafiący latać, a żyjący zarówno na ziemi, jak i na wodzie, kaczka uczy nas integrować te elementy, uczy nas powiązania ciała, umysłu i ducha. W ten sposób pomaga nam również odbierać przekazy z duchowego świata (powietrze), które docierają do nas w naszych snach (woda) i odpowiednio je interpretować, by mogły mieć wpływ na nasze życie (ziemia). Przynosi nam również ze sobą moc melodii i nowe tony. Tym samym uaktywnia nasze zdolności muzyczne, czy krasomówcze.

Przede wszystkim kaczka jednak niesie nam siłę klarownego odróżniania. Uczy nas szerszego spojrzenia na subtelne sprawy i powiązania. Pomaga nam dotrzeć do ukrytych nawet przyczyn, a co za tym idzie lepiej rozumieć skutki.  W ten sposób pomaga nam znaleźć sposoby uzdrowiania, a w ostateczności przywócić równowagę. Owa klarowność dotyczy jednak wszystkich plaszczyzn, również tych bardzo subtelnych i dlatego kaczka uczy nas też  doskonałego rozróżniania pomiędzy faktem a iluzją, rzeczywistością a mają.

Kaczka uczy nas praktycznego wprowadzenia w życie sił serca. Wzmacnia również naszą umiejętność słuchania samych siebie i zaufania do życia, tak abyśmy potrafili lepiej zrozumieć nasze życiowe zadania i mogli wędrować naszą ścieżką w naszym własnym rytmie i tempie. Kaczka obdarza nas siłą delikatności, wrażliwości, empati, emocjonalnego ciepła i otwartości na innych, a jednocześnie dodaje nam odwagi, co wzmacnia naszą zdolność do chronienia innych i opiekowania się innymi. Przy tym wszystkim uczy nas jednak pewnego dystansu, abyśmy pomagając czy opiekując się innymi, zachowali własną wewnętrzną równowagę.


ciemna strona: Kaczka wskazuje na lekceważenie, odtrącenie, nieżyczliwość, kłamstwa i plotkowanie, życie w iluzji,  przecenianie własnej sily i skłonność do wyolbrzymiania.


autorem zdjęcia jest Jan Leśniewski

Jeśli kaczka jest twoim zwierzęciem mocy wtedy:
* Jesteś wrażliwy, troskliwy, opiekuńczy i otwarty na innych.
* Potrafisz zachować emocjonalną równowagę. W sytuacjach kiedy pojawiają się silne emocje, zwłaszcza te negatywne, wiesz jak dzięki sile swojego serca szybko się uzdrowić.
* Masz dobrze wykształconą zdolność rozróżniania. Potrafisz wyłapywać wszelkie niuanse i powiązania.
* Masz dar jasnego śnienia i talenty muzyczne lub krasomówcze.

autorem zdjęcia jest Jan Leśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.